Kirnu_web_pine_211

Human Security Finland | Savonia-ammattikorkeakoulu

2019

Autoimme Savonia-ammattikorkeakoulua kehittämään yhdessä Human Security Finlandin kanssa uuden kansainvälisen koulutusohjelman konseptin. Fasilitoimme kehittämisorganisaatiolle tiiviin yhteiskehittämisprosessin Design Sprint -prosessia hyödyntäen. Kehittämiseen osallistettiin organisaatioiden keskeiset toimijat. Tuotekehitys- ja innovointiprosessi vietiin läpi alustavasta ideasta visualisoiduksi konseptiksi/toimintamalliksi n. neljässä työvuorokaudessa.

 

Tekijät/roolit: Kirnu Kreativ: Jukka Kähkönen, tukiresurssit Sonja Lehtomäki, Iita Sallinen

Tulokset ja Palaute

Autoimme määrittämään uudelle koulutusohjelmalle kansainvälisen toiminta- ja yhteistyömallin, keskeisen sisällön sekä toimintatavat. Kiteytimme konseptin ”Sales Deck”-materiaaliksi ja visualisoimmme sen.


”Saimme tehtyä muutamassa vuorokaudessa sen mihin meillä olisi normaalisti kulunut kuukausia”

–Jyri Wuorisalo, Human Security Finland

Tarjoamme muotoilun ja liiketoiminnan kehittämisen palveluita
Ota meihin yhteyttä:

Kirnu Kreativ
[email protected]
0407169197

Saamaislahdenpolku 14
70420 Kuopio

About Us

Bifrost is a very clean and contemporary WordPress Theme which fits any needs, it finds use in different purposes like agencies, freelancers, photographer, e-commerce stores.

[email protected]