Human Security Finland | Savonia-ammattikorkeakoulu

2019

Autoimme Savonia-ammattikorkeakoulua kehittämään yhdessä Human Security Finlandin kanssa uuden kansainvälisen koulutusohjelman konseptin. Fasilitoimme kehittämisorganisaatiolle tiiviin yhteiskehittämisprosessin Design Sprint -prosessia hyödyntäen. Kehittämiseen osallistettiin organisaatioiden keskeiset toimijat. Tuotekehitys- ja innovointiprosessi vietiin läpi alustavasta ideasta visualisoiduksi konseptiksi/toimintamalliksi n. neljässä työvuorokaudessa.

 

Tekijät/roolit: Työpajan fasilitointi | Jukka Kähkönen. Tukiresurssit | Sonja Lehtomäki, Iita Sallinen.

Tulokset ja Palaute

Autoimme määrittämään uudelle koulutusohjelmalle kansainvälisen toiminta- ja yhteistyömallin, keskeisen sisällön sekä toimintatavat. Kiteytimme konseptin ”Sales Deck”-materiaaliksi ja visualisoimmme sen.

 

”Saimme tehtyä muutamassa vuorokaudessa sen mihin meillä olisi normaalisti kulunut kuukausia.”

–Jyri Wuorisalo, Human Security Finland