Prosessi

YMMÄRRYS

Tutki & Löydä
Tutkitaan, haetaan inspiraatiota ja lisätään ymmärrystä kehityshaasteeseen liittyvistä tekijöistä ja vaikuttavista voimista.

Sisäistä & Rajaa
Muodostetaan kiteytetty ymmärrys ongelma-alueesta ja asiakastarpeesta sekä määritetään kehittämisen fokus.

 

KONSEPTOINTI

Ideoi & Kokeile
Kehitetään kokeillen ratkaisuvaihtoehtoja haasteeseen.

Kokoa & Kiteytä
Kirkastetaan kehityskokeiluihin, kerättyyn kokemukseen ja oppeihin pohjautuva konsepti ja/tai ratkaisumalli.

 

LANSEERAUS

Pilotoi & Jalkauta
Testataan ratkaisua ja sen toimivuutta markkinoilla.

Optimoi & Julkaise
Optimoidaan valmis tuote/palvelu/toimintamalli ja määritetään ydintoiminnot.