top of page

Työpajoissa toimijat määrittelivät tulevaisuuden tominnan arvot, mission ja vision.

Visioivan suunnittelun ja skenarointien avulla määriteltiin keskeiset strategian ”reimarit”, reittipisteet ja toimenpiteet. Työoajoissa visioitiin myös uusia palveluja ja  muodostettiin pohja hankkeen sekä alueen ruokatoimijoiden yhteiselle brändityölle.

Visioivat strategiatyöpajat.

Suunnittelimme ja fasilitoimme European Region of Gastronomy Kuopio 2020 -hankkeelle työpajat joiden tarkoituksena oli tuottaa alueen ruokatoimijoille ja ruokamatkailulle tulevaisuuden toimintaa ohjaava strategia.

Asiakas | Kumppani

Savonia-ammattikorkeakoulu 

Vuosi

2019

Palvelu koostui kaiken kaikkiaan kolmesta eri työpajakokonaisuudesta, jonka tavoitteena oli auttaa hanketta muodostamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja mahdollisuuksiin pohjautuvan strategisen tiekartan ja toimenpiteet. Työpajoissa ideoitiin tunnistettuihin mahdollisuuksiin soveltuvia tuote- ja palvelukonsepteja.

bottom of page