Hankkeen aikana kokeilukehitimme useita erilaisia toimintamalleja ja prosesseja varhaiskasvatuksen ruokailun ja ruokakasvatuksen edistämiseksi. Näiden mallien ja työkalujen yhteinen punainen lanka oli ”lapsikeskeinen” ajattelu: kaikkien toimien taustalla tuli olla pyrkimys positiivisiin muutoksiin ja vaikutuksiin lapsen tasolla/arjessa.

Kokeilujen pohjalta dokumentoimme hankkeen lopuksi seitsemän (7) erilaista konkreettista toimintamallia ja työkalua ruokakasvatustyön ja ruokailun kehittämisen avuksi kunnissa. 

Ruokakunta
-kehittämishanke

Kirnu Kreativ oy toimi STM:n rahoittamassa Ruokakunta-hankkeessa muotoiluajattelun ja palvelumuotoilun asiantuntijoina. Hankkeen tavoitteena oli edistää ja kehittää varhaiskasvatuksen ruokailua ja ruokakasvatusta kunnissa (3 maakuntaa, 12 kuntaa). Kirnu vastasi muotoilulähtöisen kehittämisen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta ohjaten ja mentoroiden hankkeen toimijoita kehittämistoimissa.

Asiakas | Kumppani

Itä-Suomen yliopisto

Sydänliitto

Vuosi

2019-2021

Covid-19-pandemia muodosti haasteen kehittämistoimien läpivientiin. Monitoimijaisen ja maakuntarajan ylittävän toimijaverkoston vuoksi olimme kuitenkin varautuneet ”etäilyyn” hyvin: mm. kehittämistyöpajat, seminaarit ja verkoston säännöllinen yhteydenpito toteutettiin lähes täysin digitaalisissa ympäristöissä.

OTA YHTEYTTÄ

Saamaislahdenpolku 14
70420 Kuopio

jukka@kirnukreativ.com

+358 40 716 9197

Kiitos viestistäsi!

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

© 2021 by Kirnu Kreativ