top of page

Kolmessa päivässä palvelukokonaisuus ideoitiin, visualisoitiin, ja luotiin testaukseen valmis digitaalinen prototyyppi.

Kehittämisprosessi oli onnistunut, palvelukonsepti sai erinomaista palautetta ja yritys sai haettua jatkokehityshankkeelle onnistuneesti rahoitusta. Ravistamo Oy on jatkanut kehitetyn konseptin pohjalta palvelun kaupallistamista eteenpäin. Palvelukonsepti on saanut huomiota mediassa sekä useita palkintoja ja kunniamainintoja liikeideakilpailuissa. Tällä hetkellä palvelun pilottiversiota testataan yrityksen kumppaneiden kanssa todellisissa toimintaympäristöissä.

Muona-digitaalinen palvelutuote.

Projektin tavoitteena oli kehittää uusi digitaalinen palvelu ja työkalu vanhusten vajaaravitsemuksen ehkäisyyn ja hoivatyön sisältämän ravitsemushoidon kehittämiseksi.

Asiakas | Kumppani

Ravistamo Oy

Vuosi

2019-2020

Konsepti kehitettiin hyödyntämällä Design Sprint -menetelmää, jossa yhdessä yrityksen kehitystiimin kanssa määrittelimme, ideoimme ja kehitimme digitaalisen palvelun prototyypin vain kolmen työpäivän aikana. Design Sprintissä hyödynnettiin luovia ja ketteriä muotoilulähtöisiä kehittämismenetelmiä. Työpajojen suunnittelusta ja fasilitoinnista vastasi Kirnun Design Sprint Master Jukka Kähkönen.

bottom of page