top of page

Projektissa työskenneltiin koko ajan aktiivisesti yhdessä asiakkaan kanssa ja valmennuspaketin kohderyhmät osallistettiin mukaan palvelun kehittämiseen.

Palvelukokonaisuus kiteytettiin ja visualisoitiin ja palvelulle suunniteltiin oma brändi-identieetti. Brändin ydinviestit, "brändin ääni" ja lupaukset sekä visuaalinen ilme (logo, typografia, värit, kuvamaailma) tiivistettiin Brand-book -ohjeistoon. Lisäksi palvelulle rakennettiin kotisivut. Palvelu sai runsaasti positiivista palautetta, mediahuomiota ja se voitti Food Business Challenge -liikeideakilpailun.

 

Ravistamo jatkoi kehitystyötä Vahvistava-projektin pohjalta kohti digitaalista palvelutuotetta. Fasilitoimme Ravistamolle tämän digitaalisen palvelun kehitystyöpajat (ideointi, konseptointi, kehitys ja prototypointi)  sekä osallistuimme kohderyhmien haastatteluun.

Vahvistava-valmennus.

Valmennuspalvelu vanhusten vajaaravitsemuksen ehkäisyyn hoivakotien ja ruokapalvelujen käyttöön.

Asiakas

Ravistamo Oy

Vuosi

2018 – 2019

Projektissa kehitettiin Ravistamolle uusi palvelutuote. Suunnittelussa hyödynnettiin palvelumuotoilua ja ihmislähtöisen suunnittelun periaatteita.

Projekti aloitettiin toimintakentän kartoituksella ja työpajoilla. Osallistava kehittämistyö vietiin läpi yhdessä Ravistamon henkilöstön ja kohderyhmien kanssa. Työpajoissa kuultiin ja havainnoitiin laajasti eri toimijoiden ja loppuasiakkaiden näkökulmia ja kokemuksia. Lopputuotoksena syntyi uusi ravitsemushoidon kehittämisen työkalu – Vahvistava-valmennus. Palvelua pilotoitiin onnistuneesti hoivayksiköissä.

bottom of page