top of page

Kasvotusten. Etäyhteydellä. Hybridinä.

Toteutamme SPRINT-työpajakokonaisuudet joko kasvotusten lähikontaktissa tai etänä – tai näiden yhdistelmänä – digitaalisia työvälineitä ja kehittämisympäristöjä hyödyntäen. Työpajoja varten rakennamme aina ympäristön, joka luo parhaat mahdolliset edellytykset yhteiselle ongelmanratkaisulle, ideoinnille ja kehittämiselle – toteutustavasta riippumatta.

Pohditko, mikä olisi teidän organisaaatiolle sopiva tapa toteuttaa SPRINT-kehitysprosessi? Ota yhteyttä ja keskustellaan vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista tarkemmin yhdessä!

Kasvotusten

Lähitapaamiset ovat meille kaikille se luonnollisin tapa toteuttaa yhteiskehittämistä ja työpajatyöskentelyä. Vaikka SPRINT-prosessit toimivat tehokkaasti ympäristöstä riippumatta, niin rakennamme ja valitsemme myös fyysiset tila, työkalut ja työvälineet varsinaista kehittämistyötä mahdollisimman hyvin tukeviksi. Lähtökohtaisesti suosimme lähityöskentelyä, mutta toteutamme  SPRINT-prosessit myös etäyhteydellä.

Etäyhteydellä

Toteutamme SPRINT-kehityksen yhtä tehokkaasti myös etänä. Kehittämisympäristöinä hyödynnämme ns. digitaalisia valkotauluja, jotka ovat tavallisissa selaimissa toimivia tehokkaita ja helppokäyttöisiä yhteiskehittämisen alustoja. Apuna voimme käyttää esimerkiksi Teams- tai  Zoom-yhteyksiä. Etäyhteydellä rakennetut SPRINTit eroavat lähitoteutuksesta tyypillisesti aikataulutuksen osalta.

Esimerkkinä Kirnun 4-päiväinen DesignSPRINT ja sen

ETENEMINEN.

Kirnun DesignSPRINT oli todella tehokas. Saimme tehtyä muutamassa vuorokaudessa sen mihin meillä olisi normaalisti kulunut kuukausia.

Jyri Wuorisalo

Human Security Finland

Kirnun tapa toimia ja saada ihmiset hiljentymään asian äärelle sekä kaivaa hiljainen tieto ryhmän jäsenistä ulos ja lopulta kiteyttää kaikki työpajatyöskentelyn data konseptiksi oli meidän projektissa ensiarvoisen tärkeää.

Ilkka Kuuramaa

Farmi Forest Oy

TUTUSTU

Parempia tuotteita ja palveluita – nopeammin.

DESIGN SPRINT

DesignSPRINT on noin viikon mittainen, äärimmäisen tehokas työpajakokonaisuus tuotteiden ja palveluiden innovoimiseksi ja kehittämiseksi. DesignSPRINT typistää perinteiset, usein kuukausienkin mittaiset kehitysprosessit vain muutamaan päivään. Sen avulla luot konkreettisia ja parempia ratkaisuja – nopeammin ja tehokkaammin.

 

SPRINT-malli on kehitetty erityisesti organisaatioiden isojen haasteiden ratkaisemiseen. Me Kirnussa sovellamme sitä myös strategiatyön, brändimuotoilun ja kiertotalouden ratkaisujen kehittämisen apuna. Tätä Google Ventures:n tunnetuksi tekemää toimintamallia hyödyntävät lukuisat edelläkävijäyritykset ja -organisaatiot kuten Slack, Lego, eBay, Microsoft, Unicef, OP-konserni,  Über, Zalando, AirBnb jne. 

Kun haluat muuttaa ideasi konkreettiseksi ratkaisuksi

VIIKOSSA.

HYÖDYT.

Mitä SPRINT-prosessi tuottaa, mitkä ovat sen

Säästät aikaa & rahaa.

Tehoton ajankäyttö ja resursointi, turhat palaverit ja debatit sekä jatkuvat fokuksen muutokset ilman selkeitä perusteluita ja näkyviä tuloksia käyvät kalliiksi. DesignSPRINT auttaa välttämään nämä karikot ja rakennat ratkaisusi kilpailijoitasi nopeammin ja paremmin. 

Käytät resurssit tehokkaasti.

DesignSPRINT vaatii kehitystiimiltä parin päivän ajalta täydellisen huomion. Tämä tarkoittaa myös tehokasta ajankäyttöä, kun tiimi voi keskittyä  ratkaisun kehittämiseen ilman häiriötekijöitä. 

Luot parempia ratkaisuja.

Nopea, kokeileva kehittäminen  varmistaa ratkaisut, jotka vastaavat paremmin myös kohderyhmien toiveisiin ja tarpeisiin. Luot ratkaisuja, jotka ovat sekä toteuttamiskelpoisia että aidosti merkityksellisiä.

Saat konkreettisia tuloksia.

DesignSPRINT:n lopputuotoksena on aina jokin testauskelpoinen, konkreettinen prototyyppi ja ratkaisu. Lisäksi saat kerättyä talteen – ja raportoituna – valtavan määrän dataa, uutta ymmärrystä ja ideoita kehittämistäsi varten.

Etenet nopeammin.

DesignSPRINT auttaa yhteisen näkemyksen ja ymmärryksen luomisessa. Saat kerättyä oleellisen tiedon, tehtyä päätöksiä, ideoitua ja tuotettua konkreettisen ratkaisun haasteeseesi – yhden työviikon aikana. Prosessin jälkeen sinulla on aina jotain, mikä vie kehittämistä aidosti eteenpäin.

Minimoit riskit ja varmistat oikean suunnan.

Konkreettisten tuotosten avulla kerätty aikainen palaute auttaa havaitsemaan kehitystarpeet, korjaamaan ja täydentämään mahdolliset puutteet sekä varmistamaan kehittämisen suunnan.

Jalostettu & tehokas innovoinnin, kehittämisen ja ongelmanratkaisun

PROSESSI.

Lopputuotokset & prototyypit

SPRINT-prosessi tuottaa aina konkreettisen ja testauskelpoisen ratkaisun ja/tai prototyypin. SPRINT:ssä prototyypillä tarkoitetaan mitä vain tuotosta, jonka avulla voimme testata ja validoida ratkaisut ja kehittämistoimet. Tällaisia prototyyppejä ovat esim. fyysisten tai digitaalisten tuotteiden toiminnalliset protot, 3D- tai paperi- ja hahmomallit, simuloidut palvelutilanteet ym. Ne voivat olla myös tuotteiden, palveluiden tai toimintamallien kiteytettyjä ratkaisuja ja visualisointeja, konseptikuvauksia jne.

Rakenne ja kesto

SPRINT-prosessi kestää tyypillisesti 4–5 työpäivää. Kokonaisuus muodostuu  2–3 työpajapäivästä, prototyypin rakentamisesta  (1 päivä) sekä päivästä, jolloin ratkaisua testataan ja/tai siitä kerätään palaute. Prosessi voidaan jakaa osiin, ja esim. etäyhteyksin toteutettaessa Kirnun SPRINT:ssä työskennellään maksimissaan puoli päivää kerrallaan. 

Resursointi

Kehitystiimin on hyvä varata vähintään 2 työpäivän verran aikaa SPRINT:n tärkeimpien vaiheiden läpikäymiseksi (työpajapäivät). Lopputuotoksen sisällöstä vastaavien henkilöiden on lisäksi hyvä varata päivä myös prototyypin rakentamiselle ja viimeistelylle. Testauksesta ja palautteen keräämisestä asiakkaalta tai kohderyhmiltä sovimme käytännön syistä erikseen.

Apunasi: Jukka Kähkönen  |  Design Sprint Master -fasilitaattori ja kouluttaja 

Kiinostuitko?
Haluaisitko kehittää parempia ratkaisuja – tehokkaammin?
Pohditko sopisiko SPRINT-kehitys teidän organisaatiollenne?

Kysy lisää, tai varaa ilmainen kehityspalaveri.

Uusi digitaalinen palvelutuote. Aikaa ideasta testauskelpoiseksi ja toiminnalliseksi digitaaliseksi prototyypiksi kului vain 3 työpäivää.

Muona

Tulevaisuuden kehittämistä ohjaava tuoteperheen konsepti. Haasteesta ratkaisuksi ja visualisoiduksi konseptikuvaukseksi 3,5 työpäivässä.

Winch 360

3 päivän kehittämisprosessin lopputuloksena uusi kansainvälinen ja monitoimijainen koulutusohjelma ja visualisoitu pitch-deck -materiaali. 

Sustainable Housing

DesignSPRINT -case-esimerkkejä ja asiakkaillemme toteuttamiamme

PROJEKTEJA.

alk. 5000 €

  • ​n. 2h palaveri / työpaja haasteen ja kehittämiskohteen kartoittamiseksi

  • tilaajan tarpeisiin sopivan SPRINT-prosessin valinta ja mukautus

  • SPRINT-työpajojen suunnittelu ja valmistelu

  • SPRINT-työpajojen fasilitointi, ongelmanratkaisu ja kehittämistyö

  • vähintään kahden ammattilaisemme työaika ja osaaminen koko projektin ajaksi

Mitä hintaan sisältyy?

Mistä sovimme erikseen?

  • prototypoinnin valmistelu, rakentaminen ja tuottaminen yhdessä tilaajan kanssa

  • testauksesta ja palautteen keräämisestä kohderyhmiltä

  • mahdolliset muut lisäkulut liittyen esim. erikoisosaamiseen  (mm. prototypointi), tiloihin, tarjoiluihin,  järjestelyihin jne.

Mitä Kirnun fasilitoima SPRINT-työpajakokonaisuus maksaa?

INVESTOINTI

Tuotteiden, palveluiden ja konseptien innovointi, kehittäminen sekä ongelmanratkaisu.

DesignSPRINT

Toiminnan keskeiset kulmakivet ja tavoitteet, tilannekuva ja kilpailuetu, tulevaisuuden ennakointi sekä strateginen tiekartta ja toimenpiteet.

StrategySPRINT

Brändin kivijalat ja tarina, positio, brändistrategia, logo ja visuaalinen identiteetti, viestit, lupaukset ja ääni.

BrandSPRINT

Kiertotalouden mallien tunnistaminen oman liiketoiminnan tukena, kiertotalouskonseptien ideointi ja kehittäminen.

CircularSPRINT

Mitä kaikkea SPRINT-mallilla voi kehittää ja ratkaista?

SPRINT-palvelumme:

Kirnu veti hyvän ja hallitun SPRINTin ja osallistui luovaan sisällön tuottamiseen. Puhti oli pois päivien päätteeksi, ainakin mulla – rahalle vastinetta!

Ilkka Kettunen

Savonia amk

Tiesitkö, että voit hyödyntää Business Finlandin 5000 €:n Innovaatiosetelin* täysimääräisesti SPRINT-palveluidemme kustannuksiin? 

*  yrityksen omavastuu: 0 € (1.1.2022 alk.).

MITEN?

Nopeasti, tehokkaasti, luovasti, yhdessä, mutta

bottom of page